Declaració d’accessibilitat

Serveis d’Internet Javajan SLs’ha compromès a fer accessibles els seus llocs web, de conformitat amb el Real Decreto 1112/2018del 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils, per la qual es trasposa a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo.

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al web https://roccomotion.com/

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 a causa de les excepcions i de la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

a. Falta de conformitat amb el RD 1112/2018

 • ○ A causa de l’automatització d’algunes de les publicacions podrien existir pàgines amb un incorrecte nidament d’etiquetes HTML.
 • ○ Hi ha documents en format PDF que no compleixen amb la normativa.
 • ○ Podrien haver-hi errors puntuals d’edició en alguna pàgina web.

b.Carga desproporcionada

 • No aplica.

c. Contingut que no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable

 • ○ Fitxers ofimàtics en PDF o altres formats, així com aplicacions publicades abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin totalment tots els requisits d’accessibilitat.
 • ○ Continguts multimèdia en directe.
 • ○ Contingut multimèdia pregravat publicat abans de l’entrada en vigor del Reial Decret.
 • ○ Serveis de mapa en línia.

Preparació d’aquesta declaració d’accessibilitat

Aquesta declaració va ser preparada el 24 de maig de 2023 i està basada en els informes d’accessibilitat web del Observatorio de Accesibilidad.

La data de la darrera revisió ha estat el 5 de juliol de 2023.

Observacions i dades de contacte

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2 del RD 1112/2018) com ara:

 • ● informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web
 • ● transmitir altres dificultats d’accés al contingut
 • ● formular qualsevol altre consulta o suggerència de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

a través del correu electrònic info@javajan.com indicant en l’assumpte el nom de la pàgina.

Contingut opcional

Aquest lloc web:

 • ● S’ha dissenyat adaptant-se als estàndards i normatives vigents en relació amb l’accessibilitat, complint amb els punts de verificació de prioritat 2 (AA) definits a l’especificació de Pautes d’Accessibilitat al Contingut a la Web (WCAG 2.1).
 • ● Compleix els requisits de la Norma UNE-EN 301549 v1.1.2:2015, considerant les excepcions del Real Decreto 1112/2018.
 • ● Està dissenyat per a la seva correcta visualització en dispositius d’escriptori, tablet i mòbils per a una resolució mínima de 1280×1024.
 • ● S’ha realitzat utilitzant HTML5 com a llenguatge de marcatge i fulls d’estil CSS 3 pel disseny.